3. Tạo bộ lọc theo trường dữ liệu

You are here:
< All Topics

Để nâng cao hơn sẽ có Bộ lọc Nâng cao để thiết lập lọc dữ liệu với các trường thông tin khác

Ví dụ tại module Lead, bạn muốn xem những lead có Tình trạngĐã liên hệ, Người phụ trách hoang.tran

Bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1:  Để tạo, bạn truy cập vào module Lead để tạo bộ lọc

Bước 2: Ở kế mục xem Tất cả, chọn icon . Bạn click vào đó chọn Mới (Tạo mới 1 bộ lọc) hoặc Nhân đôi (Sao chép 1 bộ lọc bạn đang xem)

Bước 3: Sau khi chuyển sang màn hình tạo bộ lọc, bạn tiến hành đổi tên bộ lọc tại Tên Xem. Và thiết lập các chế độ xem như Mặc định/ Công khai

Bước 4: Ở phần chọn trường bạn lược bỏ và chỉnh lại trường dữ liệu bạn muốn giữ lại, ví dụ như chỉ có Tên, Di động, Email, Tình trạng, Công ty, Người phụ trách

Bước 5: Tại Bộ lọc Chuẩn bạn thiết lập lọc dữ liệu trong khoảng thời gian nào (Ví dụ: Những lead có ngày thành lập vào ngày 23-03-2021 đến ngày 30-04-2021)

Bước 6: Bạn nhấn tab Bộ lọc Nâng cao để thiết lập điều kiện lọc dữ liệu với các trường thông tin khác có Tình trạngĐã liên hệ, Người phụ trách hoang.tran

Bước 7: Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn Lưu để có kết quả hiển thị danh sách sau khi lọc như bên dưới

Previous 2. Thay đổi cột hiển thị trên màn hình danh sách
Next 4. Tạo Kanban
Table of Contents