6. Tạo vai trò mới

You are here:
< All Topics

Để xây dựng 1 cây vai trò, bạn cần xác định các vai trò cần có trong hệ thống. Từ cây vai trò này sẽ quyết định việc ai được nhìn thấy dữ liệu của ai trên hệ thống của bạn.

Bên cạnh đó tên vai trò, bạn sẽ tìm thấy các biểu tượng để quản lý cây phân cấp:

Chỉnh sửa thuộc tính của vai trò
Thêm vai trò
Xóa vai trò
Thay đổi vai trò trên hoặc dưới

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Sau đó chọn Vai trò

Bước 3: Để tạo các vai trò con của vai trò CEO (Giám đốc) bạn di chuyển tới vai trò CEO (Giám đốc) và click vào icon  để thêm vai trò con mới

Bước 4: Nhập các thông tin vai trò đang tạo

    • Tên vai trò: Nhập tên vai trò mà bạn đang tạo (VD: Trưởng phòng Kinh doanh)
    • Báo cáo cho: Hệ thống tự động chọn theo vai trò cha (vai trò cấp cao hơn)
    • Hồ sơ được giao cho: Liên kết hồ sơ mong muốn với vai trò

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 5. Tạm khóa tài khoản người dùng
Next 7. Chỉnh sửa tên vai trò
Table of Contents