2. Tạo tài liệu

You are here:
< All Topics

Sau khi hoàn thành tạo thư mục để lưu trữ tài liệu. Bước tiếp theo bạn cần tạo tài liệu, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào module Tài liệu, click Danh sách để vào màn hình danh sách tài liệu

Bước 2: Bạn click Thêm mới để tạo tài liệu

Tại đây bạn nhập các thông tin của tài liệu như:

  • Tiêu đề: Tên tài liệu
  • Thư mục: Chọn thư mục mà bạn muốn tài liệu đang tạo lưu trữ
  • Mô tả: Nhập mô tả (nếu có)
  • Loại tệp đính kèm: có 2 cách đính kèm tệp, tại đây bạn chọn 1 trong các cách trên:
  • File: Tải tập tin từ máy tính của bạn lên hệ thống (tệp sẽ được lưu trong các thư mục)
  • URL: Thêm đường dẫn file (tệp sẽ không được lưu trong các thư mục)
  • Cổng thông tin đang hoạt động: Cho phép tài liệu đã tải được hiển thị cho những người liên hệ đã bật trong Cổng thông tin khách hàng

Bước 3: Hoàn tất nhấn Lưu

Previous 1. Tạo thư mục tài liệu
Next 3. Tạo tài liệu từ các module liên quan khác
Table of Contents