1. Tạo thư mục tài liệu

You are here:
< All Topics

Tài liệu là một tài nguyên quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào, chúng cần được lưu trữ, quản lý một cách tập trung và chặt chẽ. Quản lý tài liệu hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức sắp xếp, tổ chức tài liệu hợp lý hơn, tiết kiệm chi phí bảo quản và thời gian tìm kiếm.

Để quản lý và lưu trữ tài liệu, trước tiên bạn cần tạo 1 thư mục chứa tài liệu của bạn:

Bước 1: Truy cập vào module Tài liệu

Bước 2: Bạn click vào Thêm thư mục. Nhập Tên thư mục, Mô tả để tạo thư mục

Bước 3: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu để tạo thư mục

**Lưu ý: Không thể xóa các thư mục chứa tài liệu. Trước tiên hãy xóa tất cả nội dung và sau đó bạn sẽ có thể xóa thư mục

Next 2. Tạo tài liệu
Table of Contents