3. Tạo tài liệu từ các module liên quan khác

You are here:
< All Topics

Để tạo mới tài liệu trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện hướng dẫn sau:

Ví dụ, bạn đang truy cập trên module Công việc

Bước 1: Tại màn hình chi tiết dữ liệu của 1 công việc, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn tạo mới 1 Tài liệu, bạn click vào Tài liệu

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Tài liệu tại bên trái màn hình

Bước 3: Tại đây bạn có thể click Chọn tài liệu hoặc Thêm tài liệu

    • Chọn tài liệu: Tài liệu đã được tải lên hệ thống và bạn muốn đính kèm tài liệu đó thì có thể chọn tại đây
    • Thêm tài liệu: Tạo 1 tài liệu mới, nhập các thông tin cơ bản của tài liệu và đính kèm file (thao tác như tạo mới tài liệu ở trên)

Bước 4: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Tài liệu từ các module khác, bạn thực hiện tương tự như thao tác trên

Previous 2. Tạo tài liệu
Table of Contents