1. Tạo mới hóa đơn

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới Hóa đơn

Để thêm mới hóa đơn, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Hóa đơn

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản của hóa đơn và chi tiết hóa đơn (tương tự chi tiết báo giá) tại bước 4 của bài 1. Tạo mới báo giá (Xem chi tiết tại đây)

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo Hóa đơn từ module có liên quan khác

Để tạo hóa đơn trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện thao tác như sau:

Ví dụ, bạn tạo hóa đơn trên module Công ty

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 công ty, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm hóa đơn, bạn click vào Hóa đơn

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Hóa đơn tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm hóa đơn

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản của hóa đơn và chi tiết hóa đơn (tương tự chi tiết báo giá) tại bước 4 của bài 1. Tạo mới báo giá (Xem chi tiết tại đây)

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Đơn hàng từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module: Người liên hệ, Cơ hội, Sản phẩm, Dịch vụ

Next 2. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn
Table of Contents