1. Tạo mới đơn hàng

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới đơn hàng

Để thêm mới đơn hàng, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Đơn hàng

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản của đơn hàng và chi tiết đơn hàng (tương tự chi tiết báo giá) tại bước 4 của bài 1. Tạo mới báo giá (Xem chi tiết tại đây)

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo Đơn hàng từ module có liên quan khác

Để tạo đơn hàng trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện thao tác như sau:

Ví dụ, bạn tạo đơn hàng trên module Công ty

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 công ty, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm đơn hàng, bạn click vào Đơn hàng

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Đơn hàng tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm đơn hàng

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản của đơn hàng và chi tiết đơn hàng (tương tự chi tiết báo giá) tại bước 4 của bài 1. Tạo mới báo giá (Xem chi tiết tại đây)

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Đơn hàng từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module: Người liên hệ, Cơ hội, Sản phẩm, Dịch vụ

Next 2. Chuyển đổi báo giá thành đơn hàng
Table of Contents