1. Tạo mới công việc

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới Công việc

Để thêm mới công việc, bạn cần thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Công việc

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo Công việc từ các module liên quan khác

Để tạo mới Công việc trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện hướng dẫn sau đây:

Ví dụ, bạn đang truy cập trên module Đơn hàng

Bước 1: Tại màn hình chi tiết dữ liệu của 1 đơn hàng, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn tạo mới 1 công việc, bạn click vào Công việc

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Công việc tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm công việc

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Công việc từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module khác như: Đơn hàng, Dự án

Next 2. Cập nhật tình trạng, tiến độ công việc
Table of Contents