1. Tạo mới cơ hội

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới cơ hội

Để thêm mới cơ hội, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Cơ hội

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

    • Tạo mới tại màn hình Tổng quan
    • Tạo mới tại màn hình Danh sách

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

 

2. Tạo từ Wizard (Trình hướng dẫn)

Bước 1: Bạn truy cập vào module Cơ hội

Bước 2: Tại màn hình Tổng quan cơ hội, bạn sẽ thấy Wizard, bạn tạo cơ hội theo trình hướng dẫn. nhấn Tạo cơ hội

Bước 3: Tại mục 1) Chọn Công ty, bạn chọn các dữ liệu đã có trên Công ty hoặc Người liên hệ. Sau khi đã chọn được khách hàng cho cơ hội này thì bạn click nút Chuyển tiếp để đến mục 2) Chọn Sản phẩm

Bước 4: Chọn sản phẩm đã có trên hệ thống (nếu có), sau đó nhấn Chuyển tiếp để đến với mục 3) Cột cơ hội

Bước 5: Nhập các thông tin Cơ hội như Tên cơ hội, Giá trị cơ hội, Ngày chốt dự kiến, Giao cho, Bước bán hàng

Bước 6: Nhấn Kết thúc để hoàn thành tạo cơ hội

 

3. Tạo Cơ hội từ module có liên quan khác

Để tạo mới Cơ hội trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện thao tác như sau:

Ví dụ, bạn thêm Cơ hội trên module Người liên hệ

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 Người liên hệ, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm cơ hội, bạn click vào Cơ hội

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Cơ hội tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm cơ hội

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Cơ hội từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module: Công ty

Next 2. Chuyển đổi từ lead thành cơ hội
Table of Contents