2. Chuyển đổi từ lead thành cơ hội

You are here:
< All Topics

Để chuyển đổi từ Lead (Khách hàng tiềm năng) thành Cơ hội, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết lead, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Menu sẽ xổ xuống bạn chọn Chuyển đổi Lead  

Bước 3: Xuất hiện màn hình chuyển đổi Lead, bạn tick chọn tại Cơ hội để chuyển thông tin thành cơ hội và xác định dữ liệu này Giao cho (Người dùng/ Theo nhóm)

Bước 4: Bấm Lưu để thực hiện chuyển đổi

Previous 1. Tạo mới cơ hội
Next 3. Cập nhật bước bán hàng
Table of Contents