5. Sao chép/ xóa/ di chuyển đầu công việc

You are here:
< All Topics

Để Sao chép/ Xóa/ Di chuyển Đầu công việc, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Truy cập 1 công việc mà bạn muốn Sao chép/ Xóa/ Di chuyển Đầu công việc (Checklist)

Bước 2: Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào Chỉnh sửa, tại mục Đầu công việc, ở cột Thao tác có các thao tác như sau:

  • : Xóa một Đầu công việc
  • : Sao chép Đầu công việc
  • / : Di chuyển Đầu công việc lên trên hoặc xuống

Bước 3: Sau khi hoàn tất bấm Lưu

Previous 4. Cập nhật trạng thái cho đầu công việc
Next 6. Đánh giá kết quả công việc
Table of Contents