3. Sao chép và xóa một sản phẩm

You are here:
< All Topics

Để Sao chép và xóa một sản phẩm, đăng nhập vào trang quản trị để thao tác như sau:

Chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

1. Sao chép một sản phẩm

   • Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể sử dụng một sản phẩm và sao chép nó để tạo ra các sản phẩm tương tự với các biến thể và chất lượng khác.
   • Xem qua danh sách để tìm sản phẩm bạn muốn sao chép, sau đó nhấp vào Sao chép.

2. Xóa sản phẩm

   • Tìm sản phẩm bạn muốn xóa.
   • Di chuột vào vùng bên dưới Tên sản phẩm và nhấp vào Thùng rác.
Previous 2. Đăng, chỉnh sửa và xóa hình ảnh sản phẩm
Next 4. Đặt tùy chọn hiển thị danh mục và trạng thái tính năng
Table of Contents