19. Quyền truy cập trường

You are here:
< All Topics

Quyền truy cập trường được sử dụng để kiểm soát khả năng hiển thị của các trường trong các module khác nhau trên toàn bộ hệ thống. Bạn có thể sử dụng chức năng này để hiển thị và ẩn các trường đã chọn. Theo mặc định, tất cả các trường được coi là hiển thị. Không thể tắt các trường bắt buộc của các module

Để xác định quyền truy cập trường toàn hệ thống cho từng module, bạn thao tác theo các bước sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Quyền truy cập trường

Bước 3: Bạn xác định module cần xác định quyền truy cập các trường, sau đó click Sửa

Bước 4: Bạn tích những trường dữ liệu bạn muốn cho phép

Bước 5: Sau khi thiết lập xong bạn nhấn Lưu

Previous 18. Phân quyền chia sẻ tùy chỉnh
Next 2. Chỉnh sửa thông tin người dùng
Table of Contents