2. Chỉnh sửa thông tin người dùng

You are here:
< All Topics

Trong quá trình sử dụng hệ thống, bạn có một số thay đổi thông tin đối với nhân viên của bạn như: thay đổi vai trò, thay đổi thông tin user, thay đổi quyền hạn,… bạn có thể cập nhật lại các thông tin một cách đơn giản.

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Sau đó chọn Người dùng

Bước 3: Chọn 1 người dùng bạn muốn chỉnh sửa, tại cột Công cụ click vào icon  Chỉnh sửa để vào màn hình cập nhật thông tin User

Bước 4: Sau đó chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn đối với User đó

Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 19. Quyền truy cập trường
Next 20. Quyền truy cập chia sẻ nâng cao
Table of Contents