18. Phân quyền chia sẻ tùy chỉnh

You are here:
< All Topics

Phân quyền chia sẻ tùy chỉnh được sử dụng để cho phép cấp dưới thao tác các hoạt động (Đọc, Tạo, Chỉnh sửa, Xóa) trên dữ liệu của cấp trên. Thiết lập phân quyền chia sẻ tùy chỉnh là cấp quyền truy cập cho nhóm, vai trò, người dùng bạn đã chọn mà không cần chia sẻ công khai dữ liệu.

Để thiết lập phân quyền chia sẻ tùy chỉnh, bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình phân quyền chia sẻ, bạn di chuyển đến Mục 2. Quy tắc chia sẻ tùy chỉnh

Bước 2: Bạn xác định module muốn phân quyền, nhấn Thêm phân quyền truy cập

Bước 3: Chọn một thực thể, cho phép truy cập bởi vai trò, nhóm nào với quyền (chỉ đọc, đọc/ viết)

Bước 4: Sau đó, click Thêm quy tắc để thiết lập phân quyền chia sẻ cho module đó

Previous 17. Phân quyền chia sẻ cho toàn hệ thống
Next 19. Quyền truy cập trường
Table of Contents