20. Quyền truy cập chia sẻ nâng cao

You are here:
< All Topics

Cho phép bạn mở rộng quyền truy cập dữ liệu cho người dùng trên 1 module cụ thể, dựa trên các quy tắc được xác định theo logic giống bộ lọc

Để thiết lập quyền truy cập chia sẻ nâng cao cho từng module, bạn thực hiện thao tác theo các bước sau đây:

Bước 1: Click vào Ảnh đại diện (Avatar), chọn Quản lý Người dùng

Bước 2: Chọn Quyền truy cập chia sẻ nâng cao

Bước 3: Bạn xác định module muốn thêm quy tắc, nhấn Thêm quy tắc

Bước 4: Điền thông tin tên, mô tả, điều kiện quy tắc

Bước 5: Sau đó nhấn Thêm quy tắc để hoàn tất

Previous 2. Chỉnh sửa thông tin người dùng
Next 21. Đường mòn kiểm tra (Audit Trails)
Table of Contents