6. Quản lý các thông tin liên quan đến cơ hội

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Cơ hội như: Báo giá, Sản phẩm, Đơn hàng, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình dữ liệu Cơ hội

Ví dụ, thêm Báo giá vào Cơ hội, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 Cơ hội, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm báo giá, bạn click vào Báo giá

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Báo giá tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm báo giá

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Các dữ liệu khác trên khối Liên quan bạn thực hiện thêm tương tự như trên

Previous 5. Quản lý thông tin đơn vị (Người liên hệ/ Đối tác/ Đối thủ) tham gia trong cơ hội
Table of Contents