2. Quản lý các thông tin liên quan đến nhà cung cấp

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Nhà cung cấp như: Đơn hàng nhập, Sản phẩm, Người liên hệ, Phiếu chi, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình chi tiết dữ liệu Nhà cung cấp

Ví dụ, thêm người liên hệ vào nhà cung cấp, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 nhà cung cấp, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm Người liên hệ, bạn click vào Người liên hệ

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Người liên hệ tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm liên hệ

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Previous 1. Tạo mới nhà cung cấp
Table of Contents