4. Quản lý các thông tin liên quan đến người liên hệ

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Người liên hệ như: Cơ hội, Hoạt động, Ticket, Báo giá, Đơn hàng, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình dữ liệu Người liên hệ

Ví dụ, thêm Báo giá vào Người liên hệ, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 Người liên hệ, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm báo giá, bạn click vào Báo giá

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Báo giá tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm báo giá

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

**Quan trọng: Các dữ liệu khác trên khối Liên quan bạn thực hiện thêm tương tự như trên

Previous 3. Chuyển đổi từ lead thành người liên hệ
Table of Contents