2. Quản lý các thông tin liên quan đến dịch vụ

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Dịch vụ như: Báo giá, Đơn hàng nhập, Đơn hàng, Hóa đơn, Bảng giá, Cơ hội, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình chi tiết dữ liệu Dịch vụ

Ví dụ, thêm báo giá vào dịch vụ, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 dịch vụ, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm báo giá, bạn click vào Báo giá

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Báo giá tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm báo giá

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như bài chia sẻ tại đây

Previous 1. Tạo mới dịch vụ
Table of Contents