Phục hồi sản phẩm đã xóa

You are here:
< All Topics

Để phục hồi sản phẩm đã xóa, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Menu và chọn SẢN PHẨM

(2). Chọn Thùng rác

(3). Tìm và chọn sản phẩm cần phục hồi (có thể tìm sản phẩm bằng thanh tìm kiếm)

(4). Chọn tác vụ Phục hồi, cuối cùng click Áp dụng để hoàn tất phục hồi sản phẩm đã xóa

Previous Chỉnh sửa một sản phẩm đã có
Next Xóa một sản phẩm đã có
Table of Contents