Xóa một sản phẩm đã có

You are here:
< All Topics

Để xóa một sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Menu và chọn SẢN PHẨM

(2). Tìm sản phẩm cần xóa, rê chuột vào tên sản phẩm chọn Xóa tạm

Previous Phục hồi sản phẩm đã xóa
Table of Contents