Chỉnh sửa một sản phẩm đã có

You are here:
< All Topics

 

Để chỉnh sửa một sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Menu và chọn SẢN PHẨM

(2). Tìm sản phẩm cần chỉnh sửa, rê chuột vào tên sản phẩm chọn Chỉnh sửa (có thể tìm sản phẩm bằng thanh tìm kiếm)

(3). Chỉnh sửa các thông tin sản phẩm bao gồm: Tên, mô tả, danh mục, từ khóa, ảnh đại diện và thư viện ảnh

(4). Cuối cùng chọn Cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa một sản phẩm

 

 

Previous 4. Đặt tùy chọn hiển thị danh mục và trạng thái tính năng
Next Phục hồi sản phẩm đã xóa
Table of Contents