6. Phân bổ lead từng dữ liệu

You are here:
< All Topics

Để phân bổ lead chọn nhân viên hoặc 1 nhóm, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào màn chi tiết 1 lead, lead mà muốn giao cho 1 người dùng khác hoặc 1 nhóm

Bước 2: Bạn nhấn Chỉnh sửa

Bước 3: Tại màn hình chỉnh sửa lead, tại trường Giao cho, bạn chọn Người dùng hoặc Nhóm mà bạn muốn giao

Bước 4: Sau khi chọn bạn nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 5. Chuyển đổi lead
Next 7. Phân bổ lead hàng loạt dữ liệu
Table of Contents