7. Phân bổ lead hàng loạt dữ liệu

You are here:
< All Topics

Để phân bổ được nhiều dữ liệu cùng 1 lúc, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình danh sách lead, chọn các dữ liệu cần phân bổ. Sau đó, click Khác, chọn Chỉnh sửa hàng loạt

Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa hàng sửa hàng loạt, trường Giao cho bạn chọn nhân viên khác hoặc nhóm khác

Bước 3: Nhấn Lưu để phân bổ hàng loạt

Previous 6. Phân bổ lead từng dữ liệu
Table of Contents