9. Nhúng các mã từ website khác

You are here:
< All Topics

Để nhúng các mã từ website khác, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn Footer (Chân Trang) 

(2). Nhập mã từ website khác vào khung HTML Sau Chân Trang

(3). Sau đó chọn Đã xuất bản để cập nhật

Previous 8. Cấu hình email gửi
Next Thay đổi slogan website (Khẩu hiệu)
Table of Contents