2. Ghi chú tại thanh công cụ bên phải màn hình

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới ghi chú

Để tạo ghi chú giao cho một người dùng hoặc theo nhóm, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn click icon  Ghi chú trên thanh công cụ bên phải màn hình để truy cập vào Ghi chú

Bước 2: Click Thêm mới. Nhập Tiêu đề, Mô tả, Giao cho (Người dùng hoặc Theo nhóm)

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin nhấn Lưu để hoàn tất

 

2. Chỉnh sửa ghi chú

Bước 1: Bạn click icon  Ghi chú trên thanh công cụ bên phải màn hình để truy cập vào Ghi chú

Bước 2: Tìm ghi chú cần chỉnh sửa. Đúp chuột 2 lần vào các thông tin cần sửa

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa các thông tin, bạn nhấn  để hoàn tất

 

3. Xóa ghi chú

Bước 1: Bạn click icon  Ghi chú trên thanh công cụ bên phải màn hình để truy cập vào Ghi chú

Bước 2: Tìm ghi chú cần xóa. Click vào nút Xóa bên góc phải màn hình

Bước 3: Nhấn OK để xóa

 

4. Chuyển đổi ghi chú thành 1 dữ liệu mới trong hệ thống

Ví dụ, chuyển đổi ghi chú thành dữ liệu mới 1 công việc

Bước 1: Bạn click icon  Ghi chú trên thanh công cụ bên phải màn hình để truy cập vào Ghi chú

Bước 2: Tìm ghi chú cần chuyển đổi. Nhấn Chuyển đổi

Bước 3: Bạn chọn 1 module Công việc để chuyển đổi ghi chú thành 1 công việc

Bước 4: Nhập các thông tin liên quan đến Công việc mà bạn đang chuyển đổi

**Lưu ý: Hệ thống tự động lấy tiêu đề, mô tả của ghi chú thành tên công việc, mô tả của công việc, bạn có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa

Bước 5: Sau khi nhập các thông tin nhấn Lưu để hoàn tất việc chuyển đổi ghi chú đó thành công việc

**Quan trọng: Chuyển đổi ghi chú với các module khác bạn thực hiện thao tác tương tự như cách hướng dẫn trên

Previous 1. Ghi chú tại màn hình chi tiết dữ liệu tất cả module
Next 3. Liên kết ghi chú vào 1 dữ liệu
Table of Contents