1. Ghi chú tại màn hình chi tiết dữ liệu tất cả module

You are here:
< All Topics

Có thể tìm thấy ghi chú trong màn hình chi tiết dữ liệu, nằm ở dưới cùng giữa màn hình. Hoặc có thể truy cập nhanh được ghi chú từ biểu tượng   trên thanh công cụ bên phải màn hình

Tạo ghi chú trên hệ thống giúp:

    • Tạo 1 ghi chú tạm thời, ghi chú này sẽ được liên kết với dữ liệu
    • Có thể chuyển đổi ghi chú thành 1 dữ liệu đã có trong hệ thống (Ví dụ: Nếu ghi chú của dự án tạo ra công việc, thì bạn có thể chuyển đổi chúng mà không cần phải nhập lại thông tin tương tự)

1. Tạo mới ghi chú

Ví dụ, tạo ghi chú trên module Dự án

Để tạo ghi chú cho 1 dự án, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết của 1 dự án, bạn kéo xuống cuối cùng màn hình, thấy trường Ghi chú

Bước 2: Click Tạo mới để tạo ghi chú. Nhập Tiêu đề, Mô tả bạn cần ghi chú lại cho dự án này

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất                                                      

* Tạo ghi chú tại đây không liên quan đến đối tượng cụ thể nào. Các ghi chú sẽ được giữ ở chế độ riêng tư, nghĩa là người dùng khác không thể xem chúng

* Những ghi chú này có thể được xem với 2 chế độ: Danh sách hoặc Thanh trượt

* Tương tự tính năng ghi chú ở các module khác bạn cũng thực hiện thao tác như vậy

 

2. Chỉnh sửa ghi chú

Để chỉnh sửa ghi chú cho 1 dữ liệu dự án, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết của 1 dự án, bạn kéo xuống cuối cùng màn hình, thấy trường Ghi chú

Bước 2: Bạn tìm ghi chú cần sửa. Click icon  Sửa để cập nhật lại các thông tin nội dung ghi chú

Bước 3: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu

 

3. Xóa ghi chú

Để xóa ghi chú cho 1 dữ liệu dự án, bạn thực hiện thao tác:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết của 1 dự án, bạn kéo xuống cuối cùng màn hình, thấy trường Ghi chú

Bước 2: Bạn tìm ghi chú cần xóa. Click icon  Xóa để xóa ghi chú

Bước 3: Nhấn OK để xóa

 

4. Chuyển đổi ghi chú thành 1 dữ liệu mới trong hệ thống

Ví dụ, chuyển đổi ghi chú có trong 1 dự án thành 1 công việc

Để chuyển đổi ghi chú 1 dữ liệu trong hệ thống, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết của 1 dự án, bạn kéo xuống cuối cùng màn hình, thấy trường Ghi chú

Bước 2: Bạn tìm ghi chú cần chuyển đổi thành Công việc. Click icon  Chuyển đổi

Bước 3: Bạn chọn 1 module Công việc để chuyển đổi ghi chú thành 1 công việc

Bước 4: Nhập các thông tin liên quan đến Công việc mà bạn đang chuyển đổi

**Lưu ý: Hệ thống tự động lấy tiêu đề, mô tả của ghi chú thành tên công việc, mô tả của công việc, bạn có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa

Bước 5: Sau khi nhập các thông tin nhấn Lưu để hoàn tất việc chuyển đổi ghi chú đó thành công việc

**Quan trọng: Chuyển đổi ghi chú với các module khác bạn thực hiện thao tác tương tự như cách hướng dẫn trên

Next 2. Ghi chú tại thanh công cụ bên phải màn hình
Table of Contents