3. Liên kết ghi chú vào 1 dữ liệu

You are here:
< All Topics

Ví dụ, liên kết ghi chú vào 1 dữ liệu của module Dự án

Bước 1: Bạn click icon  Ghi chú trên thanh menu bên phải màn hình để truy cập vào Ghi chú

Bước 2: Tìm ghi chú bạn muốn liên kết. Có 2 cách chọn module để liên kết ghi chú:

    • Cách 1: Nhấn button Liên kết và chọn module bạn cần liên kết là Dự án
    • Cách 2: Tại màn hình danh sách Ghi chú, bạn có thể tìm và chọn module Dự án tại bên khối Liên quan. Khối Dự án xuất hiện tại phía dưới màn hình

Bước 3: Tiếp theo, bạn có thể Chọn hoặc Thêm dự án để liên kết ghi chú

    • Chọn dự án: Chọn 1 dự án có sẵn liên kết ghi chú vào dự án đó
    • Thêm dự án: Trường hợp bạn muốn tạo mới 1 dữ liệu có đính kèm ghi chú. Bạn click vào Thêm dự án, nhập các thông tin như tạo mới dữ liệu dữ án. Sau khi hoàn tất nhấn Lưu. Thông tin dự án mới tạo sẽ được liên kết ghi chú

**Quan trọng: Liên kết ghi chú vào 1 dữ liệu trên các module khác bạn thực hiện thao tác tương tự như cách hướng dẫn trên

Previous 2. Ghi chú tại thanh công cụ bên phải màn hình
Table of Contents