8. Ghi chú đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để xem ghi chú đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện các bước như sau:

(1). Chọn Bán hàng -> Đơn hàng -> Click chuột vào Đơn hàng để vào Sửa đơn hàng

(2). Bảng Ghi chú Đơn đặt hàng được nằm bên góc phải màn hình

Bảng Ghi chú Đơn đặt hàng hiển thị các ghi chú đính kèm với đơn đặt hàng và có thể được sử dụng để lưu trữ chi tiết sự kiện, chẳng hạn như kết quả thanh toán hoặc giảm lượng hàng trong kho hoặc thêm ghi chú vào đơn đặt hàng để khách hàng xem. Một số cổng thanh toán cũng thêm ghi chú để gỡ lỗi.

Có thể có các loại ghi chú sau:

  • Màu tím: Thông báo trạng thái hệ thống, chẳng hạn như chi tiết cổng thanh toán.
  • Màu xám: Cập nhật trạng thái chung, chẳng hạn như thay đổi trạng thái hoặc ghi chú riêng tư. Khách hàng không nhìn thấy những ghi chú này nhưng có thể nhận được thông báo về chúng, ví dụ: khi trạng thái chuyển từ xử lý sang hoàn tất, một email có thể được gửi (tùy thuộc vào cài đặt của bạn).
  • Màu xanh lam: Ghi chú cho khách hàng. Khách hàng nhận được ghi chú qua email nhưng có thể xem chúng bằng cách xem đơn đặt hàng hoặc sử dụng trang theo dõi đơn đặt hàng.

Ghi chú có thể là một công cụ mạnh mẽ để giao tiếp với khách hàng hoặc những người quản lý cửa hàng khác. Cần thêm một số theo dõi để vận chuyển? Hàng có bị trì hoãn không? Thêm ghi chú của khách hàng và họ sẽ tự động được thông báo.

Để thêm ghi chú:

  • Sử dụng vùng văn bản để Thêm nội dung của ghi chú.
  • Chọn Ghi chú cá nhân hoặc Ghi chú cho khách hàng trong menu thả xuống.
  • Chọn Thêm.
Previous 7. Thanh toán cho một đơn đặt hàng
Next 9. Trạng thái đơn hàng trong Tổng quan
Table of Contents