2. Đổi mật khẩu

You are here:
< All Topics

Để đổi mật khẩu, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, bạn click vào Avatar (Ảnh đại diện) góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn cá nhân

Bước 2: Tại trường Mật khẩu, nhấn vào Đổi mật khẩu và 1 popup sẽ xuất hiện

Bước 3: Bạn tiến hành nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới để thay đổi

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 1. Đăng nhập – đăng xuất hệ thống
Next 3. Thiết lập ngôn ngữ
Table of Contents