1. Đăng nhập – đăng xuất hệ thống

You are here:
< All Topics

1. Đăng nhập

Bước 1: Truy cập vào link hệ thống bạn được cấp

Bước 2: Ở màn hình đăng nhập bạn nhập Tên tài khoản và Password, có thể tick chọn Giữ tôi luôn đăng nhập để giữ đăng nhập cho những lần sau

Bước 3: Sau đó nhấn nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống

 

2. Đăng xuất

Bước 1: Để đăng xuất, bạn nhìn vào góc trên bên phải màn hình sẽ thấy Avatar (Ảnh đại diện)

Bước 2: Nhấp vào Avatar (Ảnh đại diện), nhấn Thoát

Next 2. Đổi mật khẩu
Table of Contents