1. Cấu hình email nhận thông tin đăng ký

You are here:
< All Topics

Để cấu hình email nhận thông tin đăng ký, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Form liên hệ

(2). Trong danh sách Form, rê chuột vào form nhận thông tin đăng ký cần cấu hình email và chọn Sửa

(3). Ở tab Cấu hình Mail tiến hành cấu hình Mail nhận, bấm Lưu để hoàn tất

Next 2. Điều chỉnh các thông điệp khi thao tác trên Form
Table of Contents