2. Chuyển đổi từ lead thành công ty

You are here:
< All Topics

Để chuyển đổi từ Lead (Khách hàng tiềm năng) thành Công ty (Khách hàng), bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Lead, tại màn hình chi tiết 1 lead, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Menu sẽ xổ xuống bạn chọn Chuyển đổi lead  

Bước 3: Xuất hiện màn hình chuyển đổi lead, bạn tick chọn tại Công ty để chuyển thông tin lead thành công ty và xác định dữ liệu này Giao cho đối tượng nào và Chuyển các hồ sơ liên quan đến Công ty

Bước 4: Bấm Lưu để hoàn tất

Previous 1. Tạo mới công ty
Next 3. Quản lý các thông tin liên quan đến công ty
Table of Contents