3. Quản lý các thông tin liên quan đến công ty

You are here:
< All Topics

Để quản lý và liên kết các thông tin liên quan đến Công ty như: Người liên hệ, Hợp đồng, Báo giá, Cơ hội, Đơn hàng, v…v… tại khối Liên quan trong màn hình dữ liệu Công ty

Ví dụ, thêm Người liên hệ vào Công ty, bạn thao tác theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 công ty, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm người liên hệ, bạn click vào Người liên hệ

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Người liên hệ tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm liên hệ

Bước 4: Click Thêm Liên hệ và thao tác thêm tương tự tạo mới dữ liệu tại mục 2.1.

**Quan trọng: Các dữ liệu khác trên khối Liên quan bạn thực hiện thêm tương tự như trên

Previous 2. Chuyển đổi từ lead thành công ty
Table of Contents