2. Chỉnh sửa hình ảnh đã có

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa hình ảnh đã có trong thư viện, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Thư viện

(2). Tìm và xác định ảnh cần chỉnh sửa (có thể tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm)

(3). Bấm vào ảnh để chỉnh sửa Tiêu đề, Chú thích, Mô tả. Chọn Sửa ảnh để sửa bằng các công cụ: cắt ảnh, xoay ảnh, lật ảnh, phóng to thu nhỏ ảnh. Cuối cùng bấm Lưu thay đổi để hoàn tất

Previous 1. Thêm hình mới vào thư viện
Next 3. Tìm một hình ảnh đã có
Table of Contents