3. Tìm một hình ảnh đã có

You are here:
< All Topics

Để tìm một hình ảnh đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Thư viện

(2). Ở thanh tìm kiếm, Nhập tên ảnh muốn tìm, ngay lập tức sẽ hiển thị ra kết quả có liên quan đến từ khóa đã nhập

(3). Ngoài ra, có thể tìm kiếm bằng công cụ Lọc (lọc theo dạng tập tin và tháng, năm)

Previous 2. Chỉnh sửa hình ảnh đã có
Table of Contents