3. Xóa Sản Phẩm

You are here:
< All Topics

Để Thêm Sản phẩm các bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Sản Phẩm.

2. Tìm Sản phẩm cần xóa, chọn xóa

3. Màn hình popup cần xác nhận xóa sẽ được hiện lên

4. Hệ thống sẽ thông báo Sản phẩm xóa khỏi hóa đơn thành công

Trên là hướng dẫn tạo sản phẩm, Cảm ơn bạn đã xem

Previous 2. Chỉnh sửa Sản phẩm
Next 4. Thêm nhóm sản phẩm
Table of Contents