1. Xem thảo luận trên màn hình trang chủ và từng dữ liệu

You are here:
< All Topics

– Xem thảo luận trên màn hình trang chủ

Để xem nhanh các thảo luận trên trang chủ, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Tại màn hình trang chủ, trên thanh công cụ bên phải màn hình, bạn click vào icon  Thảo luận là nơi hiển thị tất cả các cuộc thảo luận trên mỗi dữ liệu có liên quan đến bạn, cũng là nơi thông báo cuộc thảo luận được phản hồi

– Xem thảo luận trên màn hình chi tiết dữ liệu

Bạn truy cập vào màn hình chi tiết 1 dữ liệu, rê chuột xuống cuối màn hình bạn sẽ thấy trường Thảo luận

Next 2. Thêm thảo luận trên màn hình trang chủ
Table of Contents