3. Theo dõi tiến độ công việc theo nhóm công việc (dành cho dự án)

You are here:
< All Topics

Để theo dõi tiến độ công việc theo nhóm công việc của dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào dự án muốn theo dõi tiến độ công việc theo nhóm công việc

Bước 2: Bạn chọn xem công việc ở dạng Biểu đồ Gantt

Bước 3: Bạn click chọn Nhóm bằng hiển thị theo Nhóm công việc và có thể thiết lập sắp xếp hiển thị các công việc theo tăng dần hoặc giảm dần

Bước 4: Nhấn để xem các công việc theo nhóm công việc mà bạn đã thiết lập

Previous 2. Liên kết công việc vào nhóm công việc
Table of Contents