9. Theo dõi – quan tâm dữ liệu

You are here:
< All Topics

Bước 1: Nếu bạn muốn nhận thông báo thay đổi từ module hoặc từng dữ liệu mà bạn đang quan tâm. Bạn truy cập vào 1 module hoặc 1 dữ liệu cần theo dõi

Bước 2: Ở góc bên phải màn hình sẽ có 1 hàng chức năng cố định

– Tại màn hình danh sách 1 module, nhấn icon Thông báo cho tôi về những thay đổi. Để thông báo các thay đổi về module của module này cho bạn nếu có sự cập nhật thay đổi các dữ liệu

– Tại màn hình chi tiết 1 dữ liệu, nhấn icon Thông báo cho tôi về những thay đổi

Nếu bạn không muốn nhận thông báo thay đổi nữa, hãy tắt thông báo  bằng cách nhấp chuột

Previous 8. Export dữ liệu (Xuất dữ liệu)
Table of Contents