7. Thêm quan hệ với các module khác từ khối Liên quan

You are here:
< All Topics

Khi truy cập vào màn hình chi tiết 1 dữ liệu bất kỳ, bạn sẽ thấy 1 khối Liên quan nằm bên phải màn hình. Tại đây, tóm tắt tất cả các quan hệ với các phân hệ khác của dữ liệu mà bạn đang thao tác bằng cách chỉ ra số lượng các quan hệ có liên quan. Để hiển thị 1 module liên quan, nhấp vào tên của nó

Bạn dễ dàng quản lý và thêm quan hệ liên quan tới dữ liệu bạn đang xem

Ví dụ khi bạn ở Module Cơ hội, muốn thêm Báo giá cho Cơ hội đó, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn vào chi tiết của dữ liệu bạn muốn thêm ở Cơ hội

Bước 2: Tại bên phải màn hình chi tiết, có module Liên quan như Công ty, người liên hệ, Báo giá, Hoạt động, Sản phẩm,…

Bước 3: Ở đây bạn cần báo giá cho cơ hội này thì bạn click vào module Báo giá

Bước 4: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị phần thêm Báo giá

Bước 5: Bạn nhấn vào Thêm báo giá và chọn Báo Giá bạn muốn thêm cho Cơ hội này. Nhập các thông tin tạo báo giá như thao tác Tạo mới dữ liệu

Vậy là bạn đã thêm 1 Báo giá liên quan đến Cơ hội đó

**Quan trọng: Tương tự với các module khác của cột Liên quan cũng sẽ thực hiện thao tác tương tự như trên

Previous 6. Chỉnh sửa dữ liệu hàng loạt
Table of Contents