1. Thêm một người dùng mới

You are here:
< All Topics

Để thêm một người dùng mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thành viên sau đó chọn tiếp Thêm mới

(2). Nhập các thông tin thành viên mới bao gồm:

– Tên người dùng (tên đăng nhập)

– Email, Tên, Họ, Trang web

– Mật khẩu (bấm Hiện mật khẩu để nhận mật khẩu từ hệ thống, giữ nguyên hoặc thay đổi nếu cần)

– Đánh dấu tick checkbox để nhận được nhận thông tin tài khoản qua mail

Chọn Vai trò thành viên

Cuối cùng bấm Thêm Người Dùng Mới để hoàn tất. Bên dưới là ví dụ cụ thể về thêm người dùng mới, kết quả thêm người dùng mới thành công

Next 2. Chỉnh sửa thông tin người dùng đã có
Table of Contents