1. Thay đổi logo, khẩu hiệu của website

You are here:
< All Topics

Để thay đổi logo, khẩu hiệu cho website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Logo

(2) Có 2 loại logo: Logo văn bản và logo ảnh

– TH1: Nhập văn bản ngắn gọn vào Tên Website, bấm Đăng bài viết để hoàn tất thay logo văn bản

– TH2: Chọn Logo Image nếu thay đổi logo ảnh, đi đến thư viện hoặc tải ảnh thích hợp lên thư viện sau đó chọn tiếp Chọn tập tin

(3). Tiến hành thay đổi logo, khẩu hiệu và biểu tượng cho website

(4). Bấm vào Đăng bài viết để hoàn tất việc thay đổi logo ảnh cho website

Next 10. Nhúng mã Google Analytics
Table of Contents