6. Thay đổi bố cục trang chủ

You are here:
< All Topics

Để thay đổi bố cục, cách hiển thị giữa các widget trên trang chủ, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, bạn nhấn nút Thay đổi bố cục

Bước 2: Bạn thay đổi số cột hiển thị theo ý thích của mình. Sau đó nhấn Lưu để thay đổi

**Lưu ý: Thứ tự của các widget có thể được thay đổi bằng cách kéo chúng đến vị trí cần thiết bằng chuột

Previous 5. Các chức năng trong mỗi 1 widget
Table of Contents