1. Tạo mới ticket

You are here:
< All Topics

1. Tạo mới Ticket

Để thêm mới ticket, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào module Ticket

Bước 2: Nhấn nút Tạo mới

Tạo mới Ticket trên màn hình tổng quan

Tạo mới Ticket trên màn hình danh sách

Bước 3: Bạn nhập các thông tin của ticket như: tên ticket, giao cho, trạng thái ticket, công việc dự án, danh mục, mô tả, v…v…

Tại đây bạn có thể thiết lập Thời gian SLA xử lý ticket trong thời gian nào

Bước 4: Sau khi hoàn tất nhấn Lưu

 

2. Tạo Ticket từ các module liên quan khác

Để tạo mới Ticket trực tiếp trên các module liên quan khác, bạn thực hiện hướng dẫn sau:

Ví dụ, bạn đang truy cập trên module Lead

Bước 1: Tại màn hình chi tiết dữ liệu của 1 lead, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn tạo mới 1 Ticket, bạn click vào Ticket

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Ticket tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm Ticket

Thao tác Tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện tương tự như mục 1 bên trên

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên tạo mới Ticket từ các module khác, bạn thực hiện tương tự với module khác như: Công ty, Người liên hệ, Hợp đồng, Sản phẩm, Dịch vụ, Dự án, Công việc

 

3. Tạo từ Wizard (Trình hướng dẫn)

Wizard là một trình hướng dẫn tạo mới của hệ thống, tại đây bạn có thể thêm mới theo hướng dẫn mà Paroda đã thiết lập giúp bạn thao tác dễ dàng hơn

Bước 1: Bạn truy cập vào module Ticket, tại màn hình Tổng quan, bạn thấy khối Wizard, nhấn Tạo Ticket

Bước 2: Tiếp đến Chọn Lead/ Công ty/ Người liên hệ liên quan đến ticket đang tạo. Sau đó, nhấn Chuyển tiếp

Bước 3: Chọn Tên sản phẩm liên quan tới ticket (nếu có). Sau đó, nhấn Chuyển tiếp

Bước 4: Chọn Tài liệu liên quan tới ticket (nếu có). Sau đó, nhấn Chuyển tiếp

Bước 5: Nhập các thông tin như: Tiêu đề, Mô tả, Giao cho, Trạng thái, Giao cho,…

Bước 6: Nhấn Kết thúc để hoàn thành

Next 2. Thời gian xử lý (Timecard)
Table of Contents