1. Tạo mới nhóm công việc

You are here:
< All Topics

Để thêm nhóm công việc vào dự án để dễ dàng quản lý và sắp xếp các công việc bên trong dự án, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào module Nhóm công việc, nhấn nút Tạo mới

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của nhóm công việc như: Tên nhóm công việc, liên kết nhóm công việc vào dự án nào, Giao cho, Mô tả, v…v…

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin nhấn Lưu để hoàn tất

Next 2. Liên kết công việc vào nhóm công việc
Table of Contents