2. Tạo hoạt động từ khối Liên quan tại màn hình chi tiết 1 dữ liệu

You are here:
< All Topics

Ví dụ, bạn muốn tạo hoạt động tại 1 dữ liệu ở module Dự án

Bước 1: Bạn truy cập vào màn hình chi tiết 1 dự án, tại khối Liên quan click vào Hoạt động

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Lịch tại bên trái màn hình. Click vào Thêm hoạt động để thêm sự kiện

Bước 3: Module Lịch xuất hiện, bạn có thể xem với nhiều chế độ như: Tháng, Ngày, Tuần và chọn thời gian bạn cần tạo hoạt động trên lịch liên quan đến dự án này. Sau đó, click vào Chuyển tiếp

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết của hoạt động này như: Loại hoạt động (Cuộc gọi, cuộc họp), Trạng thái, Giao cho, Ngày bắt đầu/ kết thúc, Liên quan đến, Lời nhắc,…

Bước 5: Nhấn Lưu để tạo hoạt động

**Quan trọng: Tương tự ở các module khác, bạn tạo hoạt động từ màn hình chi tiết 1 dữ liệu thì thực hiện như thao tác hướng dẫn trên

Previous 1. Tạo hoạt động từ module lịch
Next 3. Tạo việc cần làm
Table of Contents