4. Tạo hóa đơn/ thêm phiếu giao hàng vào đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để tạo hóa đơn/ thêm phiếu giao hàng vào đơn hàng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 đơn hàng, bạn click vào button  Khác ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Menu sẽ xổ xuống bạn chọn Tạo hóa đơn/ Thêm phiếu giao hàng

Bước 3: Sau đó hệ thống chuyển bạn đến màn hình Tạo hóa đơn mới/ Tạo phiếu giao hàng, hệ thống tự động điền các thông tin cơ bản và chi tiết giá của đơn hàng. Bạn có thể nhập hoặc chỉnh sửa những thông tin khác

Bước 4: Sau khi đã nhập xong nhấn Lưu để hoàn thành

Previous 3. Cập nhật trạng thái đơn hàng
Next 5. Thêm phiếu thu/ phiếu chi vào đơn hàng
Table of Contents