3. Cập nhật trạng thái đơn hàng

You are here:
< All Topics

Để cập nhật tình trạng đơn hàng, bạn thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 đơn hàng muốn cập nhật tình trạng

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa

Bước 3: Tại trường Tình trạng bạn có thể thay đổi trạng thái như: Tạo nháp, Đã duyệt, Đã giao hàng,…

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Previous 2. Chuyển đổi báo giá thành đơn hàng
Next 4. Tạo hóa đơn/ thêm phiếu giao hàng vào đơn hàng
Table of Contents